Boat Wash

pH Neutralt och biologiskt nedbrytbart schampo framtaget för alla typer av båtar. Skonsamt och effektivt rengörande schampo som löddrar mycket. Effektivt på att lösa all typ av marint smuts.

M4364

1829ml

Mer info

339.00 SEK

- +

Beskrivning

pH neutralt och biologiskt nedbrytbart schampo framtaget för alla typer av båtar. Skonsamt och effektivt rengörande schampo som löddrar mycket. Effektivt på att lösa all typ av marint samt smuts som lera, insekter och annan smuts utan att slita på vaxskydd. Fungerar att användas i både en Foam Lance och på traditionellt vis i en hink.

Boat Wash fungerar på både båtar och husbilar/husvagnar.

1829 ml

 

Varning
Faroangivelse
Orsakar allvarlig ögonirritation
Skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
Förvaras oåtkomligt för barn
Tvätta händerna grundligt efter användning
Använd ögonskydd
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp