Miljöpolicy

Kemhuset AB är leverantören som inte bara levererar varor utan också levererar support, kunskap och effektivisering av verksamheter för att minska produktåtgång och miljöpåverkan. Vi jobbar med i så stor utsträckning som möjligt med högt koncentrerade produkter så att brukaren själv blandar från koncentrat för att minska på frakter och förpackningsmaterial. Vi är certifierade enligt ISO 14001:2015.

Vi arbetar för en mindre miljöpåverkan och kan erbjuda produkter som skapar gynnsammare förutsättningar för vår miljö.

Vi följer de lagar och andra krav som ställs på oss.

2020-12-01