Gold Class Shampoo & Conditioner

Högeffektivt schampo med härligt skum som effektivt avlägsnar smutsen från lacken samtidigt som det lämnar en skinande blank yta. Perfekt i hinken & skumlansen!

G7116/G7164

Mer info

189.00 SEK329.00 SEK

- +

Beskrivning

Ett lyxigt, härligt skummande schampo som lämnar din bil skinande blank efter tvätt. Våra kunder kallar det “flytande magi”, detta guldskimrande schampo som ger ett härligt lödder och reducerar torktiden tack vare fenomenal vattenavrinning.

G7116

G7164

Fara
Faroangivelse
Orsakar allvarliga ögonskador
Skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
Förvaras oåtkomligt för barn
Använd ögonskydd
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare