Natural Shine Protectant Tillfälligt slut

Rengör och skyddar ytor av plast och gummi. Ger en naturlig glans.

G4116

Tillfälligt slut i lager

Mer info

169.00 SEK

Beskrivning

Behåll nybilkänslan på instrumentbrädan, instegslister, däck och andra vinyl- eller gummiytor. Detta sammansatta medel innehåller rengörande krafter som tar bort den vardagliga smutsen och återställer den naturliga finishen. Natural Shine innehåller UV-komponenter som förhindrar solens uttorkande och blekande effekter.

473 ml

G4116

Faroangivelser
Orsakar allvarlig ögonirritation
Skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
Förvaras oåtkomligt för barn
Tvätta händerna grundligt efter användning
Använd ögonskydd
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp