Endurance Tire Gel

En av våra mest omtycka däckglanser som håller både för regn och tvätt. Ger dina däck en härlig nybilskänsla!

 

G7516

Mer info

249.00 SEK

- +

Beskrivning

En av våra absoluta favoritprodukter år efter år bland våra återkommande entusiaster! Vår unika gelformula lämnar ett varaktigt skydd och en riktigt svart, glänsande nykänsla. För att undvika kladd och spill rekommenderas vår Tyre Dressing Applicator Pad för ett perfekt resultat.

473 ml

G7516

 

Faroangivelse
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
Skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
Förvaras oåtkomligt för barn
Undvik att inandas ångor
Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
Förvaras inlåst
Innehållet och behållaren lämnas till avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter