Flagship Marine Wax bästsäljare

Flagship Marine Wax är vårt mest exklusiva marina vax. Det ger ett extremt tåligt skydd i alla vattentyper. Enkel att använda och lämnar ett långvarigt skydd med en otroligt blank yta.

M6332

Mer info

599.00 SEK

- +

Beskrivning

Flagship Marine Wax är vårt mest exklusiva marina vax. Det ger ett extremt tåligt skydd i alla vattentyper. Enkel att använda och lämnar ett långvarigt skydd med en otroligt blank yta. Flagship Marine Wax avlägsnar lättare oxidation, mindre repor och polerrosor samtidigt som gelcoaten blir dramatiskt mycket blankare och djupare. Produkten lämnar ett skydd mot defekter och ett UV-skydd.

Enkel att applicera och enkel att torka av.

Produkten går att använda både för hand och med maskin.

Varning
Faroangivelser
Irriterar huden
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
Skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
Förvaras oåtkomligt för barn
Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
Förvaras inlåst
Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning