Marine Pure Wax

Tåligt högblankt skydd för alla marina glasfiber- och gelcoat-ytor. Innehåller en blandning av rent brasilianskt carnaubavax med silikoner och polymerer som bevarar ett extraordinärt och mycket högglansigt skydd. Lämnar ett effektivt och långvarigt UV-skydd.

M5616

Mer info

299.00 SEK

- +

Beskrivning

Meguiar’s Marine Pure Wax är ett tåligt skydd som lämnar ytan högblank. Pure Wax fungerar på alla typer av gelcoat och glasfiber-ytor. Produkten innehåller en blandning av rent brasilianskt carnaubavax med silikoner och polymerer som lämnar ett extraordinärt och mycket högglansigt skydd. Produkten lämnar ett effektivt och långvarigt UV-skydd. Extremt enkel applicering och supersimpel avtorkning.

Meguiar’s Marine Pure Wax fungarar att använda både för hand och med maskin.

473 ml

Varning
Faroangivelser
Irriterar huden
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
Skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
Förvaras oåtkomligt för barn
Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
Förvaras inlåst
Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning