Oxidation Remover

Avlägsnar effektivt oxidering, repor och tuffa vattenmärken på alla glasfiber- och gelcoatytor.

M4916

Mer info

279.00 SEK

- +

Beskrivning

Avlägsnar effektivt oxidering, repor och tuffa vattenmärken på alla glasfiber och gelcoat ytor. Återställer färgen genom att effektivt lyfta oxiden och avlägsna repor från ytan. Produkten innehåller rikligt polerande oljor för att återställa färgen och öka glansen och lystern.

Fungerar att använda både för hand och med maskin.

För långvarigt skydd, följ upp med Flagship Marine Wax eller Marine Pure Wax

Varning
Faroangivelser
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
Skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
Förvaras oåtkomligt för barn
Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
Förvaras inlåst
Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning