One Step Compound Populär

Vår mest älskade marina produkt! Meguiar’s Marine One Step Compound avlägsnar grova defekter och lämnar en extremt högglansig yta.

M6732

Mer info

599.00 SEK

- +

Beskrivning

Meguiar’s One Step Compound är vår mest älskade marinprodukt.

Formeln är speciellt utformad för att både rengöra och lämna en extremt högglansig yta i ett enda steg. Avlägsnar tung oxidation, repor, fläckar och tuffa vattenfläckar på alla gelcoat- och glasfiberytor. Återställer försummade ytor samtidigt som du får en fantastisk glans.

Varning
Faroangivelse
Irriterar huden
Skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
Förvaras oåtkomligt för barn
Tvätta händerna grundligt efter användning
Använd skyddshandskar
VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten
Vid hudirritation: Sök läkarhjälp