Perfect Clarity Glass Cleaner Ku

Meguiar’s Perfect Clarity Glass Cleaner är ett resultat av flera års samarbete med professionella bilvårdsföretag för att hitta det snabbaste och effektivaste sättet att rengöra glas och speglar samt att eliminera risken för flammighet. Fungerar lika bra i hemmet som i bilen!

G8224

 

Mer info

159.00 SEK

- +

Beskrivning

Det har aldrig varit så enkelt att få glas att se så perfekt ut. Perfect  Clarity Glass Cleaner är fri från ammoniak och avlägsnar hårt sittande smuts med enkelhet utan att lämna några ränder. Meguiar’s Perfect Clarity Glass Cleaner är ett resultat av år av samarbete med professionella bilvårdsföretag för att hitta det snabbaste och effektivaste sättet att rengöra glas och speglar samt att eliminera risken för flammighet som annars är vanligt. Denna nya förbättrade formula har en överlägsen rengöringsförmåga som tacklar även de mest smutsiga rutorna. Tar enkelt och snabbt bort vägsmuts, rökbeläggningar, fågelspillning, insekter och andra föroreningar.

Nu också med anti-imfunktion! Fungerar lika bra i hemmet som i bilen.

G8224

710 ml

 

Faroangivelser
 Orsakar allvarlig ögonirritation
Skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
Förvaras oåtkomligt för barn
Använd ögonskydd
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp