Ultimate Polish

En högblank polish för att förbereda lacken inför vaxning. Ger djup glans.

 

Mer info

289.00 SEK

- +

Beskrivning

Det slutliga steget före vaxning för att uppnå den maximala glansen, djupet och reflektiviteten. Rikt polerande oljor tillför det optimala djupet och trycker fram både färgen och glansen i lacken. Eliminerar finare rosor och optimerar lacken före vaxning.

Ger den där våtliknande showbilsglansen.

För borttagning av grövre defekter och repor rekommenderar vi Ultimate Compound

G19216

 

Faroangivelser
Kan orsaka organskador (centrala nervsystemet) genom lång eller upprepad exponering
Skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
Förvaras oåtkomligt för barn
Inandas inte ångor
Sök läkarhjälp vid obehag
Innehållet och behållaren lämnas till kommunens insamlingsställe för farligt avfall