Hybrid Ceramic Liquid Wax

Meguiar’s Hybrid Ceramic Liquid Wax produkt producerar en blank yta med ett otroligt djup samtidigt som du förseglar lacken och skyddar den mot skadliga ämnen samt repor.

G200416

Mer info

349.00 SEK

- +

Beskrivning

Meguiar’s sofistikerade teknologi gör denna keramiska produkt lika enkel att använda som våra traditionella vaxer. Meguiar’s Hybrid Ceramic Liquid Wax produkt producerar en blank yta med ett otroligt djup samtidigt som du förseglar lacken och skyddar den mot skadliga ämnen samt repor. Fungerar utmärkt på både plast och krom!

473 ml

G200416

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Innehåller REAKTIONSBLANDNING AV 5-KLOR- 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ON OCH 2-METYL-2HISOTIAZOL-3-ON (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.