Foaming Bug Remover

E­ffektiv mot insekter, skonsam och säker på lack & alla exteriöra ytor.

G180515

 

Mer info

159.00 SEK

- +

Beskrivning

FOAM AWAY STUCK BUGS!

Professionell e­ffektivitet, säker på alla ytor!

Unik formula löser upp och lossar inbrända insekter. Hemligheten bakom produkten är vårt unika Xtreme Cling Foam som låter det aktiva skummet ligga kvar länge och lösa upp den hårt sittande smutsen. E­ffektiv mot insekter, skonsam mot lack & alla exteriöra ytor. Används innan du bearbetar med schampo eller skumschampo.

G180515

444ml

 

Information om varningsetikett:

Fara
Faroangivelse
Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning
Skyddsangivelser
Förvaras oåtkomligt för barn
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare
Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C