Power Cut Compound Slut i lager

Extremt nedgången båt? Inget jobb är för svårt för Power Cut Compound!

Power Cut Compound är vårt överlägset effektivaste alternativ när det kommer till att avlägsna defekter och oxidation. Extremt hög effektivitet förkortar poleringen markant!

M9132

Mer info

749.00 SEK

Beskrivning

Maximal effekt! Power Cut Compound är utformad för maximal effektivitet och avverkan på gelcoat och glasfiber. Tack vare sin extremt höga avverkning är produkten extremt effektiv på att avlägsna kraftig oxidation och grova defekter. Power Cut Compound lämnar en blank och fin yta, för maximal glans och lyster rekommenderar vi användning av en Polish samt ett vax efteråt, till exempel High Gloss Polish samt Flagship Marine Wax.

Den perfekta produkten för grovt nedgångna båtar!

Produkten rekommenderas att användas ihop med en polermaskin men fungerar för hand.

Varning
Faroangivelser
Kan orsaka organskador (centrala nervsystemet) genom lång eller upprepad exponering
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
Skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
Förvaras oåtkomligt för barn
Inandas inte ångor
Undvik utsläpp till miljön
Sök läkarhjälp vid obehag
Innehållet och behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall